ติดต่อเรา

(งานบริหารงานทั่วไป)งานธุรการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10600


โทรศัพท์ / โทรสาร 02-473-7000 ต่อ 1100,1108  fax. 024666539  AUTO